Gibanica_nova

55. gostinsko-turistični zbor v Moravskih Toplicah

Gostinsko-turistični zbor, ki se je odvijal od 7. do 9. oktobra 2008, je največji tovrstni strokovno-družabni  dogodek v Sloveniji, na katerem se podjetja predstavljajo gostincem  in obiskovalcem s svojimi proizvodi in izdelki za gostinstvo in turizem. Razstavni prostor na zboru smo kot promotorji vrhunskih tradicionalnih kulinaričnih izdelkov iz regije gostitelja dobili ob slovenski olimpijski kuharski reprezentanci, opremili smo ga s tradicionalnimi elementi (miza, posode, prti..). Promocija je bila usmerjena predvsem na gostince – na seznanitev z možnostjo pridobitve certifikata za pripravo prekmurske gibanice ter na možnosti nabave prekmurske šunke, kot izdelka z geografskim poreklom.

 

 

  

EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ta spletna stran je nastala s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Spletna stran v nobenem pogledu ne odraža stališče Evropske unije. Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright © Diši po Prekmurju, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.