Gibanica_nova

Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot

Lendavska ulica 1
9000 Murska Sobota, SLO
Tel: +386 (02) 526-14-35
dpzpd@siol.net

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Ali poznate sestavo prekmurske gibanice?

» Glasujem      » rezultati ankete

Promocija zaščitenih izdelkov

Promocija kakovostnih izdelkov prekmurske kulinarike je ključno poslanstvo Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Pri tem sta posebej pomembna prekmurska gibanica in prekmurska šunka, kot zaščitena izdelka. Prekmurska gibanica je zaščitena kot zajamčena tradicionalna posebnost, prekmurska šunka pa ima zaščiteno geografsko označbo.

Oba zaščitena izdelka sta deležna posebne pozornosti tudi z vidika promocijskih aktivnosti. V okviru Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 so podprte promocijske aktivnosti, ki jih izvajamo kot skupina proizvajalcev. Gre za projekte informiranja in pospeševanja prodaje za prekmursko šunko in prekmursko gibanico.

S podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje uresničujemo projekt Promocija prekmurske šunke in prekmurske gibanice. V letih 2008 in 2009 smo izvedli naslednje promocijske aktivnosti:

Udeležba na sejmih

Udeležba na različnih javnih prireditvah

Promocijske aktivnosti v trgovinah in trgovskih centrih

Promocijski dogodki v gostinstvu in turizmu

 

 

 

  

EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ta spletna stran je nastala s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Spletna stran v nobenem pogledu ne odraža stališče Evropske unije. Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright © Diši po Prekmurju, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.