Gibanica_nova

Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot

Lendavska ulica 1
9000 Murska Sobota, SLO
Tel: +386 (02) 526-14-35
dpzpd@siol.net

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Ali poznate sestavo prekmurske gibanice?

» Glasujem      » rezultati ankete

Zaščiteni izdelki s certifikatom

EU spodbuja multikulturnost in gastronomske tradicije svojih držav članic ter varuje tradicionalna živila in proizvode z določenih območij tako, da potrošnikom s pomočjo znakov kakovosti, ki označujejo posebni značaj teh izdelkov, zagotavlja možnost razlikovanja takšnih živil od morebitnih imitacij.

Tovrstna zaščita  je del širše zasnovanih politik, ki se izvajajo v okviru EU. Po eni strani sodi v sklop politik na področju zaščite potrošnikov, saj zagotavlja prepoznavne standarde kakovosti hrane, po drugi strani pa tudi v sklop politik razvoja podeželja, saj z diferenciacijo ponudbe ustvarja pogoje za realizacijo višje dodane vrednosti. V povezavi kmetijske pridelave z živilsko predelovalno industrijo in turizmom v integriranih shemah kakovosti se kaže največji razvojni potencial zaščit kmetijskih izdelkov in živil.

Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, je do zdaj pridobilo zaščito za dva izdelka.

Za prekmursko gibanico smo pridobili zaščito  »ZAJAMČENA TRADICIONALNA POSEBNOST«,

za prekmursko šunko pa zaščito »ZAŠČITENA GEOGRAFSKA OZNAČBA«.

 

 

  

EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ta spletna stran je nastala s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Spletna stran v nobenem pogledu ne odraža stališče Evropske unije. Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright © Diši po Prekmurju, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.