prekmurska šunka

Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot

Lendavska ulica 1
9000 Murska Sobota, SLO
Tel: +386 (02) 526-14-35
dpzpd@siol.net

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Ali poznate sestavo prekmurske gibanice?

» Glasujem      » rezultati ankete

Ponudba Diši po Prekmurju

Diši po Prekmurju je kolektivna blagovna znamka, ki pod svojim okriljem povezuje kulinarične in prehrambene posebnosti regije. Združuje izdelovalce, ponudnike in ljubitelje kakovostnih prehrambenih izdelkov v skupnih prizadevanjih za izboljšanje kakovosti ter zaščito in promocijo gastronomskih posebnosti Prekmurja.

Sistem blagovne znamke je decentraliziran in odprt, kar pomeni, da se vanj lahko vključi vsak pridelovalec oziroma ponudnik določenega izdelka, ki ustreza natanko določenim kriterijem vstopa. Blagovna znamka se na ta način nenehno nadgrajuje, pridobiva na kvaliteti in kvantiteti ter širi spekter izdelkov, ki jih ponuja.

Blagovna znamka Diši po Prekmurju vključuje naslednjo ponudbo:

  • Zaščiteni izdelki
    Logotip zaščitene prekmurske gibanice

Logotip zaščitene prekmurske šunke

 

 

  • Tradicionalni izdelki

 


  • Promocijski dogodki

 

 

  

EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ta spletna stran je nastala s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Spletna stran v nobenem pogledu ne odraža stališče Evropske unije. Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright © Diši po Prekmurju, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.