Gibanica_nova

Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot

Lendavska ulica 1
9000 Murska Sobota, SLO
Tel: +386 (02) 526-14-35
dpzpd@siol.net

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Ali poznate sestavo prekmurske gibanice?

» Glasujem      » rezultati ankete

Pomembne povezave

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 58 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 9000
Spletna stran: www.mkgp.gov.si

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, KGZ Murska Sobota
Ulica Štefana Kovača 40 9000 Murska Sobota
tel.: 02 539 14 10
spletna stran : www.kgzs.si/kgz_murskasobota.php

BUREAU VERITAS
Linhartova cesta 49A
1000 Ljubljana
tel.: (01) 475 76 70,
faks.: (01) 475 76 02
spletna stran: http://www.bureauveritas.si/

KRAJINSKI PARK GORIČKO

Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
++386 31 354 149
Fax: ++386 551 88 69
e-pošta: park.goricko@siol.net

spletna stran: http://www.park-goricko.org/

DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN ZAŠČITO PREKMURSKIH DOBROT

Štefana Kovača 40
9000 Murska Sobota
Telefon: +386 (0)2 526 14 35
E-pošta: dpzpd@siol.net

Spletne strani:
Prekmurska gibanica
Brodarji idej ob Muri

 

 

  

EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ta spletna stran je nastala s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Spletna stran v nobenem pogledu ne odraža stališče Evropske unije. Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright © Diši po Prekmurju, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.