Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot

Lendavska ulica 1
9000 Murska Sobota, SLO
Tel: +386 (02) 526-14-35
dpzpd@siol.net

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Ali poznate sestavo prekmurske gibanice?

» Glasujem      » rezultati ankete

Dobre prakse proizvodnje, promocije in trženja tradicionalnih in zaščitenih kmetijskih izdelkov

10. 07. 2013

V okviru projekta mobilnosti »Dobre prakse proizvodnje, promocije in trženja tradicionalnih in zaščitenih kmetijskih izdelkov« ki ga je omogočila Evropska komisija v obliki dotacije po programu Vseživljenjsko učenje, Leonardo da Vinci, smo predstavniki Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot ter predstavniki Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota  v času od 7. do 11. aprila 2013 spoznavali primere dobrih praks v južni Franciji. Naš francoski partner Terres Vivantes (žive zemlje), ki izvaja projekte, katerih rezultat so nova delovna mesta na podeželju, nam je pripravil zelo pester program ogledov in srečanj.
Ogledali smo si proizvodnjo in sistem zagotavljanja kakovosti zaščitenega roquefortskega sira ter ovčjo farmo, farmo in proizvodnjo kozjega sira, proizvodnjo spiruline, obnovljene oljčne nasade, pridelavo vrtnin in prodajo zelenjavnih košaric, prodajna mesta z domačimi lokalnimi kulinaričnimi proizvodi višje kakovosti, kmečke tržnice, delovanje zadružništva (oljčno olje, vina) ter se srečali s semenarji, z gostujočo organizacijo, predstavniki regijskih institucij in številnimi župani.
Naše izkušnje sta dne 11. julija 2013 kmetijskim svetovalcem in članom društva predstavila Damjan Jerič in Slavko Petovar, na strokovnem kolegiju Kmetijsko svetovalne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota.

Za vsebino tega prispevka sta izključno odgovorna Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot ter Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota. Evropska komisija ni odgovorna za morebitno uporabo informacije.

  
 
 
 
 
 
 

 

 

  

EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ta spletna stran je nastala s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Spletna stran v nobenem pogledu ne odraža stališče Evropske unije. Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright © Diši po Prekmurju, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.