Gibanica_nova

Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot

Lendavska ulica 1
9000 Murska Sobota, SLO
Tel: +386 (02) 526-14-35
dpzpd@siol.net

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Ali poznate sestavo prekmurske gibanice?

» Glasujem      » rezultati ankete

Razvoj turizma na eko-socialni kmetiji

V okviru projekta : »Razvoj turizma na eko-socialni kmetiji Korenika« je načrtovano razvijanje  turistične ponudbe na eko-socialni kmetiji KORENIKA. Na samem začetku projekta je načrtovana vzpostavitev zeliščnega vrta in zunanjega prostora za pogostitve skupin obiskovalcev, v drugem delu pa preureditev obstoječega gospodarskega poslopja v razstavno/delavniško/prodajni prostor. Osebe iz ranljivih ciljnih skupin se bodo v okviru usposabljanja izučila za tradicionalna kmečka opravila, kot so oranje, setev, žetev in mlačev. Organizirane bodo različne etnološke prireditve, kjer bodo praktično prikazani tradicionalni običaji in obrti. Ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter ohranjanje tradicionalnih obrti in običajev na način, kot so ga poznali naši predniki, je zagotovo perspektivna razvojna panoga, ki bogati ponudbo na podeželju.

KORENIKA – Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Šalovci (vodilni partner)

Šalovci 86, 9204 Šalovci
Kontaktna oseba: Goran Miloševič
E-mail:zavod.korenika@gmail.com
Tel: +386 (0)70 752 559 in (0)599 32 694 
www.korenika.si
www.facebook.com/ekokorenika  

 
Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
E-mail:dpzpd@sio.net
Tel: +386 (0)2 526-14-35
www.disi-po-prekmurju.si/sl/

 

  
MOZAIK – društvo za socialno vključenost
Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota
Kontaktna oseba: Alojz Kavaš
E-mail:
info@mozaik-drustvo.si
Tel: +386 (0)2 526 16 90
www.mozaik-drustvo.si
 


Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, četrte razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve 4.1.»Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.
Vrednost celotnega projekta je 312.552,75 EUR, od tega je 299.952,75 EUR višina pridobljenih sredstev Evropskega Socialnega Sklada in Ministrstva za delo družino in socialne zadeve. Preostalo sofinancira Občina Šalovci.

Pričetek izvajanja projekta je od 01.09.2012  do 31.08.2015.
Več informacij o izvajanju projekta najdete na spletni povezavi :
http://www.korenika.si/

 
povazava: http://www.eu-skladi.si/skladi/predstavitev-skladov/evropski-socialni-sklad

 

 

 

 

 

  

EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ta spletna stran je nastala s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Spletna stran v nobenem pogledu ne odraža stališče Evropske unije. Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright © Diši po Prekmurju, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.