prekmurska šunka

Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot

Lendavska ulica 1
9000 Murska Sobota, SLO
Tel: +386 (02) 526-14-35
dpzpd@siol.net

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Ali poznate sestavo prekmurske gibanice?

» Glasujem      » rezultati ankete

LÜPANJE KUKORCE – KOMUŠANJE KUKURUZA »LUŠČARA«

12. 09. 2012

 Vabimo vas, da se nam 21. septembra 2012, pridružite pri obujanju starega kmečkega opravila »lüpanje kukorce« (ličkanje koruze). Prireditev bo potekala med 9.00 in 13.00 uro v Zadrugi za razvoj podeželja, Pomelaj, v Mali Polani 103.
Pozivamo Vas da nam se 21. rujna 2012, pridružite pri oživljavanju starih poljoprivrednih poslova- komušanju kukuruza »Luščari«. Događaj će se održati između 9.00 i 13.00 sati u prostorijama Zadruge za ruralni razvoj, Pomelaj u Maloj Polani 103.
Predstavili vam bomo stari način »lüpanja kukorce«, katero bomo seveda najprej ročno potrgali, v nadaljevanju pa si boste lahko ogledali pripravo koruznega ličja kot surovine za pletenje raznih rokodelskih izdelkov. Pod prsti spretnih rokodelk bodo nastajali praktični izdelki s pridihom tradicije. Tudi sami se boste lahko preizkusili v trganju in »lüpanju kukorce« ter pletenju izdelkov iz koruznega ličja.
Predstaviti ćemo Vam stari način »Luščare« koju ćemo naravno najprije ručno ubrati, a u nastavku ćete moći vidjeti pripremu kukuruzne komušine kao sirovine za izradu raznih rukotvorina. Pod rukama spretnih rukotvoraca nastajati će praktični proizvodi s daškom tradicije. I sami ćete se moći iskušati u luščenju, te izradi proizvoda od kukuruzne komušine.
Ponudili vam bomo »kukorčne pogače« in druge tradicionalne prekmurske jedi, ki so jih ob takšnem dogodku jedli naši dedki in babice.
Ponuditi ćemo  »kuruznu  zlevenku« i druga tradicionalna prekomurska jela, koje su u takvim prigodama  jeli naši stari.
Pričakujemo prijetno in sproščeno druženje med ljubitelji tradicionalnega rokodelstva in kulinarike.
Očekujemo ugodno i opušteno druženje ljubitelja tradicionalnog rukotvorstva i kulinarike.
Dogodek (izobraževalno delavnico) bomo izvedli na dan evropskega sodelovanja, v okviru projekta Brodarji idej ob Muri, v katerem sodelujemo partnerji na slovenski in hrvaški strani:
-          Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot,
-          Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja,
-          Čakra, razvojna agencija grada Čakovca in
-          Turistička zajednica grada Čakovca
Ovaj događaj (edukacijsku radionicu) ćemo održati na dan europskog sudjelovanja, u okviru projekta Brodarje ideja uz Muru, u kojem sudjeluju:
-          Društvo za promociju i zaštitu prekmurskih dobrota
-          Pomelaj, Zadruga za ruralni razvoj
-          Čakra, razvojna agencija grada Čakovca
-          Turistička zajednica grada Čakovca

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in ga delno financira Evropska unija preko Instrumenta za predpristopno pomoč ter Republika Slovenija.
Projekt se provodi u okviru Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013, i djelomično ga financira Europska Unija preko Instrumenta za predpristupnu pomoć i Republika Slovenija.

 

   

 

                                       
                                       
                                       

 

 

  

EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ta spletna stran je nastala s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Spletna stran v nobenem pogledu ne odraža stališče Evropske unije. Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright © Diši po Prekmurju, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.