prekmurska šunka

Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot

Lendavska ulica 1
9000 Murska Sobota, SLO
Tel: +386 (02) 526-14-35
dpzpd@siol.net

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Ali poznate sestavo prekmurske gibanice?

» Glasujem      » rezultati ankete

Ogled primerov dobrih praks proizvodnje in trženja kmetijskih izdelkov višje kakovosti na Portugalskem

3. 05. 2011

Predstavniki Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot smo v torek 16. decembra 2010 v okviru projekta mobilnosti na Portugalsko -  Evropske sheme kakovosti sodelovali pri predstavitvi projekta. V predavalnici KGZS-Zavod MS smo udeleženci strokovne ekskurzije na Portugalsko zainteresirani javnosti predstavili primere ogledov dobrih praks proizvodnje in trženja kmetijskih izdelkov višje kakovosti. Uvodoma je Damjan Jerič predstavil projekt mobilnosti od same zasnove projekta, predpriprav ter izvedbe mobilnosti. Na kratko je povzel program mobilnosti, predstavil sistem zaščite kmetijskih pridelkov ozirom živil ter se v svoji predstavitvi osredotočil predvsem na oglede predelave mesa, izkušnje s trženjem navedenih izdelkov ter orisal možnosti prenosa predstavljenega sistema v naše okolje. Sledila je Frančka Lebarič, ki se je v predstavitvi osredotočila predvsem na tehnologijo pridelave ter primerjavo higienskih standardov. Slavko Petovar je predstavil oglede dobrih praks predelave mleka v sir. Marko Slavič je predstavil ogled ekološke kmetije, predstavitev pa je zaključil Miran Torič s pregledom portugalskega vinogradništva in sadjarstva. 

Projekt mobilnosti na Portugalsko nam je omogočila Evropska komisija v obliki dotacije po programu Vseživljenjsko učenje, Leonardo da Vinci - Mobilnost. Za vsebino tega prispevka je izključno odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot , Evropska komisija ni odgovorna za morebitno uporabo informacije.

 

 

  

EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ta spletna stran je nastala s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Spletna stran v nobenem pogledu ne odraža stališče Evropske unije. Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright © Diši po Prekmurju, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.