Naziv projekta: ODKRIVANJE ZAKLADOV GORIČKEGA

Program:

Projektno partnerstvo:

Opis projekta:

Namen projekta je bil zagotoviti nova znanja in približali podjetniške priložnosti območja LAS Goričko ciljnim skupinam. Posebno pozornost smo namenili tudi povečanju prepoznavnosti socialnega podjetništva in praktičnemu delu z osebami iz ranljivih skupin, ki so lahko ob tem prepoznale svoje priložnosti za usposabljanje in zaposlovanje.

Razvili smo nove turistične programe (pakete) v povezavi s tradicionalnimi prireditvami, ki obiskovalcem pričarajo nepozabna, avtentična doživetja, kar prispeva k večji prepoznavnosti območja. Izdelali smo celodnevne programe dogajanja s spoznavanjem vrednot območja (naravne in kulturne znamenitosti, še ohranjene tradicionalne obrti, kulinarična ponudba, predelava na kmetijah..). Pri tem smo se osredotočili na lokalne posebnosti, ki še niso prepoznavne in jih tudi sami ne poznamo in ne cenimo dovolj.

Doseženi rezultati:

Obdobje izvajanja:

Projekt se je izvajal od 1.1.2021 do 31.10.2021.

Izdelava spletnih strani: Oblikovanje.com.