Naziv projekta: LOKALNI OKUSI IN DOŽIVETJA »DIŠI PO PREKMURJU«

Program:

Projektno partnerstvo:

Opis projekta:

Namen projekta je bil širiti paleto visoko kakovostnih lokalnih prehrambnih izdelkov na prodajnih policah ter mrežo ponudnikov in potrošnike ozaveščati o pomenu lokalno pridelane hrane ter priložnostih za nova delovna mesta.

Razvijali smo nove izdelke in storitve ter spodbujali razvoj dejavnosti v povezavi s turistično ponudbo, skrbeli za informiranje, skupno promocijo in trženje. Z izvajanjem usposabljanj in individualnim svetovanjem na terenu smo prispevali k povečanju znanj s področja podjetništva in socialnega podjetništva ter povečanju znanj in ozaveščenosti v povezavi z ekološko pridelavo in predelavo pri ciljnih skupinah.

Novo razvit poslovni model trajnostnega sodelovanja ciljnim skupinam zagotavlja stalno podporo pri razvoju novih izdelkov in storitev ter podjetniško svetovanje. Zagotovljeno je vključevanje novih proizvajalcev in ponudnikov pri izvajanju promocijskih dogodkov in skupnem trženju. S pomočjo društev smo pritegnili lokalno prebivalstvo, zagotovili prodajo in promocijo v urbanih središčih in že obstoječe prireditve naredili trajnostno bolj privlačne za obiskovalce.

Rezultati:

Obdobje izvajanja:

Projekt se je izvajal od junija 2018 do junija 2019.

Izdelava spletnih strani: Oblikovanje.com.