Naziv projekta: LOKALNA KAKOVOST ZA GLOBALNO USPEŠNOST

Program:

 

Projektno partnerstvo:

 

 

Opis projekta:

 

Projekt se je izvajal z namenom krepitve partnerstva lokalnih proizvajalcev pod okriljem blagovne znamke »Diši po Prekmurju«, razvoja nove ponudbe proizvodov in storitev (kulinarika, predstavitve dejavnosti z vodenimi ogledi in degustacijami, izobraževanja, prireditve in dogodki), s potencialom za trženje v turizmu. Z naložbo je bil zagotovljen skupen prostor za degustacije in trženje, ki služi za izvedbo učnih, demonstracijskih in promocijskih dogodkov, pomembnih za celotno partnerstvo in območje LAS Goričko.

 

Doseženi rezultati:

 

 

Obdobje izvajanja:

 

Projekt se je izvajal od 1.4.2020 – 31.8.2022.

 

Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

 

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/

Izdelava spletnih strani: Oblikovanje.com.