Naziv projekta: LOCAL FLAVOURS IN EU

Program: Evropska komisija: Enostavni programi, ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo.

 

Projektno partnerstvo:

 

Upravičenec, brez partnerstva.

 

Opis projekta:

 

Projekt se je izvajal z namenom doseganja boljše prepoznavnosti evropskih zaščitnih znakov povezanih s shemami kakovosti ter povečanja ozaveščenosti potrošnikov o prednostih kmetijskih proizvodov iz shem kakovosti, kar je prispevalo k povečanemu deležu prodaje zaščitenih izdelkov certificiranih proizvajalcev ter posledično vplivalo na rast konkurenčnosti in dodane vrednosti v kmetijstvu in celotnem agroživilskem sektorju.

 

Organizirali smo prireditve, se predstavljali na sejmih, izvajali promocijske predstavitve v okviru drugih prireditev, v trgovskih centrih in gostinstvu ter izvajali promocijsko kampanjo na družbenih omrežjih (facebook). Aktivnosti pa smo podpirali z oglaševanjem.

 

Doseženi rezultati:

  
  • 10.616 potrošnikov prepozna evropska zaščitna znaka »zajamčena tradicionalna posebnost« in »zaščitena geografska označba« ter prepozna prednosti prekmurske gibanice in prekmurske šunke kot nosilcev shem kakovosti. To so potrošniki, ki tega prej niso vedeli in so nova znanja pridobili ob izvedbi projektnih aktivnosti.
  • Povečana raven prepoznavnosti evropskih zaščitnih znakov ter prepoznane prednosti zaščitenih izdelkov pri okrog 87.000 osebah.
  • Prihodek skupine proizvajalcev prekmurske gibanice se je povečal za dobrih 187.000 EUR in zastavljen cilj je bil presežen za 12.000 EUR.
  • Prihodek skupine proizvajalcev prekmurske šunke se je povečal za 65.120 EUR in zastavljen cilj je bil bistveno presežen in sicer za 40.120 EUR.
  

Obdobje izvajanja:

  

Projekt se je izvajal od 1.3.2017 – 29.2.2020.
 Izdelava spletnih strani: Oblikovanje.com.