Naziv projekta:

 

 

 

 

KHETAN TU TE ME – STIČIŠČE KULTUR

 

 

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

Projektno partnerstvo:

Opis projekta:

Namen projekta je bil prispevati k zaposlovanju in socialnemu vključevanju pripadnikov romske skupnosti s pomočjo kreativne uporabe romske kulture in njenega vključevanja v etno-turistično ponudbo romskega naselja Pušča pri Murski Soboti.

S projektnimi aktivnostmi smo raznoliko dejavnost na področju kulture povezali in okrepili preko organizacije kulturnih dogodkov in prireditev, obiskovalcem pa omogočili pristno izkušnjo romskega načina življenja. Udeleženci delavnic so se usposobili za delovanje na različnih področjih romske kulture (kulinarika, glasba, ples, pripovedovanje zgodb).

Zasnovali smo etno-turistični produkt, kot preplet različne kulturne dejavnosti ter oblikovali poslovni model sodelovanja različnih deležnikov s pestro kulturno-turistično ponudbo, ki jo je moč ponujati različnim ciljnim skupinam gostov.

Rezultati:

Obdobje izvajanja:

Projekt se je izvajal od junija 2016 do avgusta 2017.

Izdelava spletnih strani: Oblikovanje.com.