Naziv projekta

INOVATIVNOST IN KREATIVNOST PRI OBLIKOVANJU TRADICIONALNIH PODEŽELSKIH PRODUKTOV Z VIŠJO DODANO VREDNOSTJO

Akronim

BRODARJI IDEJ OB MURI


Program:  

 

 

Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013

 

Projektno partnerstvo:

Opis projekta:

Tekom izvajanja projekta smo povezovali proizvajalce regionalnih prehrambenih izdelkov višje kakovosti ter rokodelce s ponudniki na  programskem območju. Z usposabljanjem in motiviranjem smo izboljšali veščine obstoječih rokodelcev in ponudnikov kulinaričnih izdelkov ter usposobili zainteresirane, ki teh znanj in veščin še niso obvladali, na obeh straneh meje. Z čezmejnimi aktivnostmi smo prenašali dobre prakse iz ene na drugo stran meje.

Razvijali smo nove produkte in storitve ter koncepte trženja in celostno podobo za različne tržne poti in različne ciljne skupine. S promocijskimi aktivnostmi in turističnimi prireditvami smo povečali prepoznavnost visoko kakovostnih izdelkov obeh regij v urbanih središčih, gostinski in turistični ponudbi na programskem območju. V turistično pot smo vključili proizvajalce in ponudnike na programskem območju.

Glavni rezultati:

Obdobje izvajanja: 2011 – 2013

Izdelava spletnih strani: Oblikovanje.com.