Naziv projektaDOŽIVETJE PANONSKE GASTRONOMIJE

Program:  

 

Operativni program Slovenija-Madžarska 2007-2013

 

Projektno partnerstvo:

 

Opis projekta:

Namen projekta je bil obogatitev in dvig kakovosti gostinske ponudbe s sodelovanjem in povezanostjo s ponudniki lokalnih proizvodov v območju in s tem prispevati k povečanju privlačnosti območja sodelovanja. V okviru projekta so bili razviti tržno zanimivi produkti, ki povezujejo naravno in kulturno dediščino, etnologijo, umetnost in podeželsko proizvodnjo. S pripravo turističnih produktov se je obogatila turistična ponudba, ki skupno regijo predstavlja v zanimivejši luči, predvsem pa gostom ponuja možnost doživetja regije.

Glavni rezultati:

Obdobje izvajanja: 2009 – 2012

Izdelava spletnih strani: Oblikovanje.com.