Gibanica_nova

Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot

Lendavska ulica 1
9000 Murska Sobota, SLO
Tel: +386 (02) 526-14-35
dpzpd@siol.net

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Ali poznate sestavo prekmurske gibanice?

» Glasujem      » rezultati ankete

Vino in Prekmurje

Odkar je vinogradništvo v Prekmurju, posebej pa še na Goričkem ponovno v razcvetu, zori želja, da bi naše dosežke v vinogradih in vinskih kleteh razkrili domačim in tujim obiskovalcem. Kot barve in vonjave privabljajo čebele in druge žuželke na cvetove, tako naša vina s svojimi dišavami privabljajo ljubitelje žlahtne kapljice.
Prvi pisni viri o vinogradništvu na današnjem ozemlju Prekmurja segajo v 17. stoletje. Mednarodni sloves pa je vino dobilo okrog leta 1840, ko je bilo vino vonogradnika Malačiča iz Kovačevec na Goričkem na Dunaju proglašeno za najboljše vino srednje Evrope. Danes ja na območju Prekmurja okrog 1200 ha vinogradnikov, ki jih obdeluje čez 6000 vinogradnikov, od tega je več kot tretjina tržnih pridelovalcev.

Prekmurska Vina dosegajo na ocenjevanju zelo dobre rezultate in so po kakovosti enakovredna ostalim vinom po Sloveniji in Evropi. Podnebje našega območja je še posebej primerno za pridelavo vin posebnih kakovosti (pozna trgatev, jagodnoi izbor in ledeno trgatev)

Blagovna znamka Diši po Prekmurju vključuje le vina vrhunske kakovosti z uradno oceno vsaj 18,20- za vino normalnih trgatev, zato naša vina vsled naravnih danosti Prekmurja pomenijo novo doživetje, ki je enkratno v slovenskem merilu, kar se tiče tudi najstrožjih naravovarstenih smernic pridelave grozdja.

 

 

  

EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ta spletna stran je nastala s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Spletna stran v nobenem pogledu ne odraža stališče Evropske unije. Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright © Diši po Prekmurju, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.